English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ალისა არჩვაძე

ანზუ შუამდინარულ და არაბულ სამყაროში

შუმერული სამყაროს მრავალფეროვნება გვაძლევს საშუალებას, რომ უხვად ვეძებოთ სხვადასხვა ცივილიზაციათა თუ ხალხთა ისტორიაში ის სახეები, რომლებიც პირველ ცივლიზაციას გააჩნდა. მოცემულ სტატიაში შევეცადეთ აგვეღწერა იმ არსების წარმოშობა და შემდგომ ასახვა სხვადასხვა კულტურებში, როგორიცაა ანზუდი, იგივე იმდუგუდი. ანზუდის არსი უცხო არ უნდა იყოს ქართული სინამდვილისთვისაც, რადგანაც
2018-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თათია ბუწურაძე

ჰასანლუს თასის იკონოგრაფიის ანალიზი

თეფე ჰასანლუ, რომელიც ურმიის ტბის სამხრეთით მდებარეობს, ერთერთ უძველეს არქეოლოგიურ ძეგლს წარმოადგენს.აღნიშნულ ძეგლზე არქეოლოგიური გათხრები 1956-1974 წ.წ. მიმდინარეობდა, პენსილვანიის უნივერსიტეტისა და მეტროპოლიტენ მუზეუმის მიერ, რობერტ დაისონის ხელმძღვანელობით. გათხრების შედეგად, 1958 წელს,  ნაგებობის ნანგრევებში (ძვ.წ IX ს.) აღმოჩნდა ჰასანლუს ოქროს თასი. პროფესორი ედით პორადა
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ციური გვენეტაძე

„მარტჳლობაჲ და მოთმინებაჲ ევსტათი მცხეთელისაჲ“ - ავტორის მსოფლმხედველობის საკითხისთვის

    უცნობი ავტორის „მარტჳლობაჲ და მოთმინებაჲ ევსტათი მცხეთელისაჲ“ ორიგინალური და ერთ–ერთი უძველესი ქართული ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებია. თხზულება დაწერილია მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში, არაუგვიანეს 70-იანი წლებისა. ნაწარმოებში მოთხრობილია, როგორ აწამა ირანის მარზპანმა ქრისტესთვის ერთგული, მცხეთაში გადმოსახლებული სპარსი, ცეცხლთაყვანისმცემელი
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ირაკლი გობრონიძე

ამერიკული საშინელებათა ფილმების ევოლუცია

საშინელებათა ფილმის ფენომენი კინოს შექმნისთანავე გაჩნდა. სანამ ძმებმა ლუმიერებმა 1895 წელს პირველი კინო შექმნეს, საზოგადოება უკვე შემაშინებელი ისტორიებით დაინტერესებული იყო. გოთიკის ჟანრი პოპულარული იყო როგორც ლიტერატურაში, ასევე თეატრში. მე-19 საუკენეში ცნობილი იყო ისეთი ნოველები, როგორიცაა ბრაამ სტოკერის „დრაკულა“ და მერი შელის „ფრანკენშტეინი“. გასაკვირი არ არის,
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნინო დონაძე

ამერიკული ტრანსცენდენტალიზმი და ამერიკული განათლების სისტემის თანამედროვე მოდელი (ფილმის „მკვდარი პოეტების საზოგადოება“ანალიზი)

ამერიკული ტრანსცენდენტალიზმი და ამერიკული განათლების სისტემის თანამედროვე მოდელი (ფილმის „მკვდარი პოეტების საზოგადოება“ანალიზი) ტრანსცენდენტალიზმის ამერიკულმა ვერსიის სააზროვნო კონცეპციამ საფუძვლიანი გავლენა იქონია თვითმყოფადი ამერიკული ლიტერატურის, ფილოსოფიისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების განვითარებაზე, განათლების სისტემაზე. იგი ფაქტობრივად ამერიკული
2018-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ირინა კომახიძე

გზის მოტივი და ლიმინალობის ანთროპოლოგიური თეორია (ჰერმან ჰესე „ნარცისი და გოლდმუნდი“ და გურამ დოჩანაშვილი „სამოსელი პირველი“)

ლიტერატურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე  განსხვავებული იდეურ-ესთეტიკური ღირებულების ნაწარმოებები იქმნებოდა. სხვაობას განაპირობებდა ღირებულებათა სისტემა, სოციო-პოლიტიკური მდგომარეობა და სხვ. თუმცა, არსებობს გარკვეული ტიპის არქეტიპული სააზროვნო მოდელები, რომლებიც აქტუალობას განსხვავებულ დრო-სივრცულ თუ სოციო-კულტურულ არეალშიც ინარჩუნებს. ერთ-ერთი ასეთი მოდელი
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნინო საბაძე

გალაკტიონ ტაბიძის ლექსების ინგლისურენოვანი თარგმანის თავისებურებანი

თარგმანი არის გზა ერთი სამყაროდან მეორისაკენ, სად გადის ზღვარი მწერლის სამყაროსა და მთარგმნელის შესაძლებლობებს შორის? თარგმნისას რთულია, ზუსტი შესატყვისი მოუძებნო სიტყვებს და ისე გადაიტანო მეორე ენაში. ბოლო წლებში ინგლისურ ენაზე გალაკტიონ ტაბიძის არაერთი ლექსი ითარგმნა. განვიხილავთ გალაკტიონ ტაბიძის ორი ლექსს - ‘’სასაფლაონი’’ და ‘’რაც უფრო შორს ხარ’’,
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ქეთევან სიხარულიძე

ლენინის გარდაცვალება და ქართული ინტელიგენცია

1921-1924  წლებში  საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში გარკვეული თვალსაზრისით შესწავლილია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია,  ამ პერიოდში მომხდარი ანტისაბჭოთა აჯანყებები და საბჭოთა რეპრესიები.  თუმცა, ჩვენი აზრით, საბჭოთა საქართველოს სჭირდება კომპლექსური შესწავლა. დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საბჭოთა კავშირის კვლევა ერთ-ერთი
2018-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლაშა ტაბიძე

სადგარები ადრე ბრინჯაოს ხანის ქვაცხელების ნამოსახლარიდან

სადგარები ადრე ბრინჯაოს ხანისქვაცხელების ნამოსახლარიდანსაკვლევითემა შეეხება ადრე ბრინჯაოს ხანის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლიდან-ქვაცხელებიდან მოპოვებულ მასალას, კონკრეტულად კი სადგარებს. როგორც ჩანს, მათ გამორჩეული მნიშვნელობა ჰქონდათ მტკვარ-არაქსის კულტურისთვის, რაც მისი გავრცელების მთელარეალში, ამ ტიპის არტეფაქტების  ტიპობრივი და რაოდენობრივისიმრავლითაც
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ალექსანდრე უბირია

ომის საკრალურობა უძველესი დროიდან (გილგამეშის ეპოსის მიხედვით)

 ომი - სამყაროს ერთადერთი ჰიგიენაა                                                                 ფ. მარინეტტი        ყოფიერება ომიდან იბადება - ამბობდა ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი ჰერაკლიტე. ქაოსიდან წესრიგი ომის შედეგად ჩნდება. ომი არის განსხვავებულობის და უთანასწორობის შედეგი: ბრძოლა
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნინო ღლონტი

კარი ლათინური გრამმატიკისა

სამცხე-საათაბაგოს ოსმალთა მიერ დაპყრობის შემდეგ საფრანგეთ-თურქეთის ხელშეკრულებისთვის თავის შეფარების მიზნით ამ მხარის მოსახლეობის ნაწილმა კათოლიკური სარწმუნოება მიიღო. ასე გაჩნდა ამ მხარეში კათოლიკური ეკლესიები და ქართველი კათოლიკეები, მაგრამ ვითარება დაიძაბა საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ. ცარისტულმა რუსეთმა საქართველოდან განდევნა კათოლიკე მღვდლები,
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ელენე ჭირაქაძე

ფიდელ კასტრო და კათოლიკური ეკლესია: გზა დევნიდან აღიარებამდე

კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს ყოველთვის წარმოადგენდა ხელისუფლებისა და რელიგიის ურთიერდამოკიდებულება და გავლენა ხალხის მასებზე.  ისტორიაში ასევე ხშირი იყო შემთხვევები, როცა საერო ხელისუფლება სასულიერო ხელისუფლებას ავიწროებდა იმის გამო, რომ ხალხზე ზედმეტად „უარყოფითი“ გავლენა არ მოეხდინათ. გარდა ამისა, იყო უპირატესობის ფაქტორიც, ვინ
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვერიკო ჭკადუა

სეპარატისტული მოძრაობა შოტლანდიაში

სეპარატიზმი თანამედროვე მსოფლიოს  ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს.განსაკუთრებით აქტუალურია სეპარატისტული გამოსვლები ევროპაში, თითოეული მათგანი საფრთხეს უქმნის სხვა სახელმწიფოთა ერთობას , რადგან თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე  პროცესები ერთმანეთზე ე.წ. „დომინოს პრინცპით“  მოქმედებს.შოტლანდია ერთერთი იმათთაგანია რომელიც საუკუნეების მანძილზე
2017-12-13
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლაშა ხათრიშვილი

წყლის მეტაფორები შუმერულ ეპიკურ ტექსტებში

შუმერული და ზოგადად  შუამდინარული ცივილიზაციისათვის წყალს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. შუამდინირათის მოსახლეობა,  ტიგროსისა და ევფრატზე მასშტაბური საირიგაციო სამუშაოების შედეგად, წელიწადში ორ   მოსავალს იღებდა. წყლის სწორი გამოყენება ქმნიდა დოვლათს, სამხრეთ სუამდინარულ მითოლოგიაში,  წყალი   ნგრევასთანაც  ასოცირდებოდა,  მათ ცნობიერებაში წარღვნის
2017-12-13
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.